اجتماعي
لیست مهمانپذیرهای شیراز

0

لیست مهمانپذیرهای شیراز را به همراه آدرس و شماره تلفن در ادامه مطلب ببینید

نام

تعداد تخت

تلفن

نمابر

آدرس

۲۲ بهمن

۴۳

۲۲۴۲۰۷۰

-

شیراز – خیابان لطفعلی خان زند – نرسیده به فلکه مصدق

آبادان

۴۵

۲۲۲۷۵۳۷

-

شیراز – خیابان طالقانی

آرامش

۵۰

۲۲۴۰۷۰۳

-

شیراز – خیابان سعدی

آزادی

۲۵

۲۲۲۳۰۴۵

-

شیراز – خیابان حضرتی – بازار زرگرها

آسیا

۶۰

۲۲۲۴۲۶۴

-

شیراز -خیابان تختی

آل اشرف

۶۸

۲۲۴۴۹۲۴

-

شیراز – دروازه اصفهان – خیابان تیموری

ابوذر

۴۰

۲۲۴۵۹۶۲

-

شیراز – چهارراه مشیر -اول قاآنی کهنه

احمدی

۳۵

۷۲۹۴۱۷۳

-

شیراز – خیابان حضرتی

اردیبهشت

۵۰

۲۲۲۷۳۵۱

-

شیراز – خیابان لطفعلی خان زند – سه راه طالقانی – جنب مسجد ضراب بیگ

ارم

۷۰

۲۲۲۲۲۰۳

-

شیراز – چهارراه پیروزی – پاساژ امام خمینی

اروند رود

۱۰۴

۲۲۴۲۰۴۱

-

شیراز – فلکه شهرداری – خیابان دهنادی

استقلال

۵۰

۲۲۲۷۷۲۸

۲۲۲۵۳۸۳

شیراز – فلکه شهرداری – خ دهنا

اسعدی

۱۱۰

۲۲۴۹۲۵۸

-

شیراز – دروازه اصفهان – کوچه افراسیابی

اسلامی

۵۰

۷۳۹۳۰۱۸

-

شیراز – خیابان حضرتی – پاساژ بلور و چینی

اصفهان

۹۱

۲۲۲۵۴۳۴

-

شیراز – فلکه شهرداری -ابتدای خیابان پیروزی

اعتماد

۴۸

۲۲۴۵۸۶۴

-

شیراز – دروازه اصفهان – کوچه افراسیابی

اقبال نو

۵۱

۲۳۳۵۱۵۳

-

شیراز – چهارراه مشیر – اول قاآنی کهنه

البرز

۵۴

۲۲۲۷۸۳۵

-

شیراز – خیابان زند – میدان مولا – اول زیر گذر

امید

۵۵

۲۲۲۸۶۱۴

۴۴۵۲۹

شیراز – دروازه اصفهان – کوچه افراسیابی

امیر کبیر

۴۵

۲۳۵۵۴۳۱

-

شیراز – خیابان زند روبروی رودکی

امین

۳۰

-

-

شیراز -خیابان تختی – روبروی بانک سپه

انتظار

۴۵

۲۲۴۵۷۱۷

-

شیراز -خیابان فردوسی – کوچه مدرسه ش ید باقری

انوری

۶۹

۲۳۳۸۰۴۱

۰۹۱۱۷۱۱۰۶۴۹

شیراز -خیابان زند – ابتدای خ انوری

انوشیروان

۴۳

۸۲۱۱۱۸۸

-

شیراز – میدان فرودگاه

ایرا پارس

۵۰

۲۲۲۴۷۳۴

-

شیراز – خیابان تختی – جنب بانک ملت

ایران

۵۶

۲۲۲۳۷۶۵

۸۲۱۵۱۸۲

شیراز – چهارراه زند جنب بانک تجارت

ایران زمین

۶۴

۲۲۲۶۹۶۵

-

شیراز – خیابان طالقانی

بابا طاهر

۶۶

۲۲۲۷۷۰۵

۲۲۴۹۲۵۷

شیراز -خیابان تختی – نرسیده به دروازه اصفهان

باباکوهی

۳۳

۲۲۲۳۲۷۵

-

شیراز – خیابان تختی – چهارراه راهنمایی

بردستان

۵۳

۲۲۲۹۴۵۱

-

شیراز – دروازه اصفهان – خیابان تیموری

بنادر

۵۴

۲۲۲۶۲۱۱

۲۲۴۱۰۵۷

شیراز – دروازه اصفهان – خیابان حافظ – جنب پل علی بن حمزه

بنفش

۸۰

۲۲۲۴۰۲۸۳

-

شیراز – چهارراه مشیر – اول توحید

بهارستان

۳۰

۷۲۸۲۰۰۲

-

شیراز – خیابان حضرتی – شاهزاده قاسم

بو علی

۴۵

۷۲۹۲۸۸۷

-

شیراز – خیابان حضرتی – کوچه خانقاه

بوشهر

۳۸

۲۲۲۴۲۲۱

-

شیراز – چهارراه مشیر – اول توحید

پاسارگاد

۷۲

۲۲۴۴۹۱۹

-

شیراز – چهارراه زند جنب کفش ملی

پردیس

۷۵

۷۳۱۸۶۰۸

-

شیراز – ضلع غربی ترمینال ش ید کاراندیش

پیام

۶۳

۲۲۲۷۹۹۴

-

شیراز – خیابان ۲۲ بهمن

تخت جمشید

۴۵

۲۳۵۱۱۲۴

۲۳۳۰۹۸۱

شیراز – خیابان زند -پاساژکسرائیان

تخت طاووس

۷۶

۲۲۲۴۵۴۱

-

شیراز – دروازه اصفهان – خیابان فردوسی

تنگستان

۱۳۴

۲۲۲۲۶۲۷

-

شیراز – چهارراه پیروزی – پاساژ تنگستان

شهران

۶۵

۲۲۲۴۷۴۷

-

شیراز – خیابان تختی – روبروی دبستان جاوید

توحید

۳۰

۲۲۲۴۱۱۷

-

شیراز – چهارراه مشیر – خیابان توحید

جاویدان

۱۰۰

۲۲۲۶۲۸۶

۲۲۲۹۳۵۴

شیراز – خیابان تختی – کوچه جاوید

جم

۵۹

۲۳۳۲۷۰۸

-

شیراز -خیابان زند- خ انوری روبروی اهلی

جنت

۸۰

۲۲۲۴۵۲۴

۲۲۴۲۶۷۰

شیراز – خیابان ۲۲ بهمن – کوچه چاپارخانه

جوادیه

۳۷

۸۲۰۲۵۶۵

-

شیراز -دروازه کازرون -اول فخر آباد

چهار باغ

۷۵

۲۲۲۱۳۱۴

-

شیراز -دروازه خیابان بازار نو – کوچه روشن

چهارفصل

۵۴

۲۲۲۳۶۰۰

۲۲۴۵۳۵۷

شیراز – خیابان توحید

چهل ستون

۶۷

۲۲۲۱۱۸۳

-

شیراز – دروازه اصفهان – خیابان بازار نو – کوچه گلدانی

حاتم

۸۰

۲۲۲۳۹۱۲

-

شیراز – خیابان فردوسی – کوچه مدرسه ش ید باقری

حامد

۶۰

۲۲۲۸۳۵۸

۲۲۲۰۵۹۶

شیراز – خیابان فردوسی – کوچه مدرسه ش ید باقری

حضرتی

۴۲

۲۲۴۰۱۲۷

-

شیراز – سه راه احمدی – خیابان حضرتی

حیدری

۴۶

۲۲۲۳۳۷۵

-

شیراز – خیابان لطفعلی خان زند -نرسیده به فلکه مصدق

خلیج فارس

۵۷۵۷

۲۲۲۲۷۲۹

-

شیراز -چهارراه مشیر -اول قاآنی کهنه

خورشید طلایی

۴۴

۲۲۴۵۸۱۲

-

شیراز – روبروی درب اصلی ترمینال کاراندیش

خیام

۸۰

۲۲۴۸۲۴۱

۲۲۲۸۵۸۶

شیراز -خیابان تختی – جنب هتل ارگ

دریا

۸۰

۲۲۲۱۷۷۸

-

شیراز – فلکه شهرداری – ابتدای خیابان پیروزی – روبروی بانک تجارت

دشتی

۸۰

۲۲۴۴۳۸۹

-

شیراز – چهارراه پیروزی – مقابل بانک ملی

دلگشا

۸۰

۲۲۲۴۵۰۱

-

شیراز – دروازه اصفهان – کوچه افراسیابی

رامسر

۸۳

۲۲۴۴۹۲۳

-

شیراز – دروازه اصفهان – کوچه افراسیابی

رحمانیان

۴۱

۲۲۲۶۴۶۴

-

شیراز – خیابان فردوسی – کوچه روستائیان

رسالت

۷۰

۲۲۲۸۶۷۶

-

شیراز – دروازه اصفهان – کوچه افراسیابی

رضا

۵۰

۲۲۲۴۰۱۱

-

شیراز – سه راه احمدی – خیابان حضرتی

رضوان

۵۱

۲۲۲۲۵۸۱

۲۲۲۴۲۷۸

شیراز – خیابان ۲۲ بهمن

روشن

۵۰

۲۲۲۱۵۲۱

-

شیراز – دروازه اصفهان – خیابان بازار نو – کوچه روشن

زند

۶۱

۲۲۲۲۹۴۹

۰۹۱۳۷۱۳۵۳۷۹

شیراز – فلکه شهرداری – خ دهنادی

زیبا

۷۵

۲۲۲۵۱۲۰

-

شیراز – سه راه طالقانی – پاساژ کویتی نو

ساحل

۶۴

۲۳۳۳۱۹۳

-

شیراز – چهارراه مشیر

سپاهان

۴۵

۲۲۲۵۴۷۶

-

شیراز – دروازه اصفهان – کوچه افراسیابی

سپید

۸۰

۲۲۲۱۲۹۵

۸۳۰۶۱۱۳

شیراز – فلکه شهرداری – خیابان نمازی

سجاد

۸۲

۲۲۲۴۶۶۳۲

۲۲۴۶۶۴۳

شیراز – خیابان تختی – روبروی مسجد توکلی

سروش

۹۴

۲۳۳۲۱۸۵

-

شیراز – لطفعلی خان زند – جنب سینما قیام

سعادت

۴۰

۲۲۲۷۹۱۵

-

شیراز – دروازه اصفهان – کوچه افراسیابی

سعدی

۷۳

۲۲۲۵۱۲۶

۲۲۲۲۸۸۷

شیراز – فلکه شهرداری -خیابان پیروزی

سعید

۹۶

۲۲۲۳۸۳۲

-

شیراز – چهارراه پیروزی

سهیل

۱۰۰

۲۲۴۴۳۱۳

۲۲۲۹۳۴۲

شیراز – دروازه اصفهان – خیابان بازار نو

سیاوشی

۴۵

۷۲۹۱۴۷۷

-

شیراز – خیابان قاآنی کهنه پاساژ

سیروس

۱۲۰

۲۲۲۳۶۴۶

-

شیراز – خیابان ۲۲ بهمن

شفق

۴۲

۲۲۲۰۴۵۳

-

شیراز – خیابان لطفعلی خان زند – سه راه احمدی

شناسا

۶۵

۸۲۱۴۱۶۲

-

شیراز – بولوار امیر کبیر – روبروی شرکت نفت

شهرزاد

۱۰۳

۲۲۲۶۳۵۶

-

شیراز – خهیابان توحید – پاساژ دشتی

شهرضا

۲۶

۷۲۹۱۳۰۲

-

شیراز – خیابان حضرتی

ش سوار

۸۴

۲۲۲۵۱۲۱

۲۲۲۸۱۷۵

شیراز – دروازه اصفهان – خ تختی

شکوفه

۹۰

۲۲۲۱۲۵۷

-

شیراز – دروازه اصفهان – کوچه افراسیابی

شکوه

۸۴

۲۲۲۸۸۵۴

-

شیراز – سه راه مدبر – کوچه شماره ۱

شیراز

۴۱

۲۲۲۷۵۳۵

۲۲۲۶۹۴۲

شیراز – خیابان ۲۲ بهمن – روبروی مخابرات

صاحب

۶۵

۷۲۹۲۵۱۴

-

شیراز – خیابان حضرتی -پاساژبلور و چینی

صفا

۱۲۲

۲۲۲۳۳۶۹

۲۲۴۴۷۸۲

شیراز – خیابان فردوسی – کوچه روستائیان

صفاهان ش اب

۱۱۶

۲۲۲۶۳۱۲-۱۴

-

شیراز -خیابان تختی بالاتر از چهارراه راهنمایی

طوس

۶۶

۲۲۴۷۲۶۱

-

شیراز – ابتدای خیابان رودکی

عدالت

۵۵

۲۲۴۰۵۸۸

-

شیراز – دروازه اصفهان – خیابان فردوسی

عماد

۸۴

۲۲۲۸۸۵۵

-

شیراز – خیابان ۲۲ بهمن – کوچه مدرسه ش ید کاراندیش

فتح

۸۴

۲۲۲۶۹۴۴

۲۲۲۴۵۹۴

شیراز – خیابان فردوسی – کوچه نرسیده به چهارراه هجرت

فردوسی

۵۵

۲۳۳۹۲۶۰

۲۳۳۲۷۹۴

شیراز- خیابان زند – روبروی کاخ نور

فروردین

۵۷

۸۲۱۴۰۳۲

-

شیراز – میدان فرودگاه

فیروز

۶۰

۲۲۲۴۴۵۹

-

شیراز – دروازه اصفهان – جنب حمام یزدانی

قائم

۶۰

۲۲۲۶۶۸۶

-

شیراز – خیابان تختی – جنب باسکول

قدس

۳۲

۷۲۹۳۲۱۲

-

شیراز – خیابان حضرتی

قیام

۶۰

۲۲۴۳۵۷۴

۲۲۲۶۶۱۵

شیراز – فلکه شهرداری – ابتدای خیابان پیروزی – روبروی دبیرستان نمازی

گل و بلبل

۳۸

۲۲۲۱۷۵۰

-

شیراز – دروازه اصفهان – کوچه افراسیابی

گلستان

۹۴

۲۲۲۵۶۷۶

-

شیراز -چهارراه مشیر -اول قاآنی کهنه

گلشن

۵۰

۲۲۲۷۸۲۶

-

شیراز – دروازه اصفهان – خیابان تیموری

گله داری

۶۵

۲۲۴۰۶۷۳

-

شیراز – دروازه اصفهان – کوچه افراسیابی

گلها

۵۵

۲۳۳۲۷۲۹

۰۹۱۱۷۱۱۹۵۲۶

شیراز -خیابان زند – بین انوری و خیام

گیتی

۶۵

۲۲۲۴۲۸۶

-

شیراز – دروازه اصفهان – اول خ فردوسی

لارستان

۶۴

۲۲۲۶۶۳۱

-

شیراز -خیابان تختی نرسیده به دروازه اصفهان

ماه

۱۳۰

۲۲۲۵۶۰۸

-

شیراز – خیابان فردوسی – کوچه روستائیان

محمدی

۴۶

۲۲۲۰۲۹۶

-

شیراز – خیابان لطفعلی خان زند – نرسیده به فلکه مصدق

محمدیه

۶۰

۸۲۰۶۱۴۶

-

شیراز – میدان فرودگاه

مختاری

۶۰

۷۲۹۲۷۹۲

-

شیراز – خیابان حضرتی – کوچه افشار

مرمر

۵۴

۲۳۳۲۸۹۵

-

شیراز – خیابان نادر – چهارراه گمرک

معصومی

۳۲

۲۲۲۸۱۲۴

-

شیراز -خیابان تختی -روبروی بانک ملت

ملت

۹۴

۲۳۵۰۷۸۴

-

شیراز – خیابان توحید – پاساژ فکری

مهدی

۵۰

۲۲۲۵۵۹۵

-

شیراز – سه راه نمازی – خیابان لطفعلی خان زند – پاساژ بندر

میلاد

۶۲

۲۲۲۴۳۹۰

-

شیراز – روبروی شاهچراغ (ع)-اول خیابان ش ید دستغیب

ناز

۶۵

۲۲۶۸۰۸

-

شیراز – دروازه اصفهان – خیابان بازار نو

نصر

۶۰

۲۳۵۰۱۲۱

-

شیراز – بین پارامونت و چهارراه خیرات

نقش جهان

۵۶

۲۲۲۲۷۵۶

-

شیراز – خیابان طالقانی

نور

۷۲

۲۲۲۶۰۴۰

-

شیراز – چهارراه مشیر – بازار کویتی ها

نوشیروان نو

۳۱

-

-

شیراز – میدان فرودگاه

هاشمی

۴۰

۲۲۲۵۲۷۰

-

شیراز – خیابان پیروزی – روبروی دبیرستان نمازی

هدایت

۴۵

۲۲۲۲۶۶۳

۲۲۴۰۵۶۸

شیراز – خیابان هجرت

والفجر

۳۸

۷۲۹۲۳۳۴

-

شیراز -خیابان حضرتی

وحدت

۴۹

۲۲۲۴۵۰۸

-

شیراز – خیابان ۲۲ بهمن – کوچه شماره ۱

وصال

۷۳

۲۲۴۱۰۷۴

-

شیراز – خیابان فردوسی – چهارراه هجرت

ولی عصر

۷۵

۲۲۲۶۵۶۵

-

شیراز – خیابان تختی

کسری

۲۰

۲۳۳۴۹۵۷

-

شیراز – خیابان زند – ابتدای خ انوری

کوروش

۹۲

۲۲۲۱۲۵۶

۲۲۲۴۴۷۲

شیراز – دروازه اصفهان – کوچه افراسیابی

کیوان

۶۰

۲۲۲۱۶۲۲

-

شیراز – خیابان ناصر خسرو – پشت ارگ

یاس

۱۱۷

۲۲۲۲۰۲۱

-

شیراز – سه راه نمازی و چهارراه مشیری – کوچه ۶۶